آخرین خبرها
خانه _ بایگانی برچسب : اصطلاحات مكانيك چوب

بایگانی برچسب : اصطلاحات مكانيك چوب

دانلود کتاب استاندارد اصطلاحات مكانيك چوب

کتاب استاندارد اصطلاحات مكانيك چوب استاندارد اصطلاحات مكانيك چوب كه بوسيله كميسيون فني استاندارد چوب و فرآورده‏هاي آن زيرنظر كميته ملي استاندارد چوب و كاغذ و بسته‏بندي و تحت نظارت شورايعالي استاندارد در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين گرديده است به استناد ماده يك (( قانون موادالحاقي بقانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۹)) بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد . براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه ... ادامه مطلب »